Gửi tin nhắn

Để tăng cường nhận thức về nhóm và cải thiện khả năng hợp tác của các bộ phận khác nhau, công ty đã tổ chức một chuyến tham quan xây dựng nhóm kéo dài hai ngày.

November 27, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Để tăng cường nhận thức về nhóm và cải thiện khả năng hợp tác của các bộ phận khác nhau, công ty đã tổ chức một chuyến tham quan xây dựng nhóm kéo dài hai ngày.

Chuyến đi xây dựng nhóm này không chỉ cải thiện khả năng làm việc theo nhóm, mà còn trải nghiệm nền văn hóa đặc trưng, tăng cường cơ thể và tập thể dục cơ thể cá nhân của chúng ta.

tin tức mới nhất của công ty về Để tăng cường nhận thức về nhóm và cải thiện khả năng hợp tác của các bộ phận khác nhau, công ty đã tổ chức một chuyến tham quan xây dựng nhóm kéo dài hai ngày.  0

tin tức mới nhất của công ty về Để tăng cường nhận thức về nhóm và cải thiện khả năng hợp tác của các bộ phận khác nhau, công ty đã tổ chức một chuyến tham quan xây dựng nhóm kéo dài hai ngày.  1

tin tức mới nhất của công ty về Để tăng cường nhận thức về nhóm và cải thiện khả năng hợp tác của các bộ phận khác nhau, công ty đã tổ chức một chuyến tham quan xây dựng nhóm kéo dài hai ngày.  2

tin tức mới nhất của công ty về Để tăng cường nhận thức về nhóm và cải thiện khả năng hợp tác của các bộ phận khác nhau, công ty đã tổ chức một chuyến tham quan xây dựng nhóm kéo dài hai ngày.  3

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Mr. Project Manager
Tel : 13026605385
Ký tự còn lại(20/3000)